Genel Sekreterya

 

Fakülte genel sekreterliği aşağıdaki görevlerden sorumludur (24 Ağustos 2004 tarihli Ortak Bakanlar Kararı):
- Fakülte insan kaynakları yönetim planının hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması
- Fakülte Çalışanları İçin Kariyer Davranışı
- Fakülte kayıtlarını ve dokümantasyonunu yönetin ve bakımını yapın
- Fakülte'nin bütçe teklifini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
- Üniversite yönetiminin yetkili organları ile koordineli olarak öğrencilerin yararına bilimsel, kültürel ve spor etkinliklerinin teşvik edilmesi
- Fakülte taşınır ve taşınmaz kaynaklarının yönetimi ve bakımının sağlanması
- Fakülte iç güvenlik sisteminin uygulanmasının sağlanması
Fakülte genel sekreteryası üç ana bölümden oluşur:
- Personel Servisi
- Bütçe ve Muhasebe Hizmeti
- Genel Kaynak Servisi